Oferta cd.

I   PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

( dla dorosłych)

 

Leczenie refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

 

NFZ

 

 

1.   JAKIEJ POMOCY UDZIELAMY?

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną w ramach diagnozy oraz terapii różnych problemów psychicznych, m.  w:

* organiczne zaburzenia psychiczne (otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona etc.);

* zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków;

* schizofrenie, zaburzenia urojeniowe;

* zaburzenia nastroju (epizody depresyjne, maniakalne);

* zaburzenia nerwicowe (fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami leku, zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.);

* zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się);

* zaburzenia snu (bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne);

* zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania;

* upośledzenia umysłowe (lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie).

 

2.   SKIEROWANIE

 

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

Wymagane jest skierowanie do psychologa. Do psychologa może skierować:

- lekarz rodzinny,

- lekarz psychiatra,

- w. inny lekarz specjalista.

 

3. JAKI RODZAJ ŚWIADCZEŃ możecie Państwo uzyskać w Poradni Zdrowia Psychicznego?

 

Świadczymy usługi w zakresie:

* diagnoza procesów poznawczych;

* diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych;

* diagnoza i psychoterapia zaburzeń osobowości;

* poradnictwo psychologiczne;

* psychoterapia indywidualna;

* psychoterapia małżeńska;

* psychoedukacja;

* działania profilaktyczne;

* interwencja kryzysowa;

* orzecznictwo;

* konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej;

* kierowanie na badania diagnostyczne.

Rodzaj pomocy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

 

4. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

 

Należy zabrać ze sobą:

*  dokument z numerem PESEL,

* ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty  informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie np.).

 

II  PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ

I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

 

Leczenie refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego

 

NFZ

 

Zapraszamy do udziału w terapii dla osób uzależnionych od:

- środków psychoaktywnych,

- alkoholu,

- hazardu,

- pracy,

- Internetu

1.   Jak wygląda terapia?

Terapia odbywa się w ramach sesji grupowych i indywidualnych. Sesje grupowe odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają około 2- 3 godzin. W ramach oferty zachęcamy do uczestnictwa w grupach wsparcia oraz mityngach AA i AH.

W trakcie terapii poznasz swoją chorobę i jej skutki oraz rozpoczniesz naukę umiejętności ważnych dla życia w trzeźwości. Uczestniczyć będziesz w zajęciach przygotowujących Cię do radzenia sobie z nawrotami choroby oraz Treningu Zachowań Konstruktywnych.

2.   Do czego zobowiązujesz się podejmując terapię?

- do utrzymywania abstynencji,

- do uczestnictwa we wszystkich zajęciach,

- do punktualności,

- do zachowania dyskrecji.

3.   Do czego masz prawo podejmując terapię?

- do mówienia bez lęku przed oceną i krytyką o sobie i swoich problemach,

- do szczerości w wypowiadaniu swoich odczuć i myśli,

- do popełniania i naprawiania swoich błędów,

 

Nie każde spożycie alkoholu oznacza uzależnienie, istnieją stany pośrednie pomiędzy piciem towarzyskim a chorobą, które mogą a nie muszą doprowadzić do uzależnienia. Mowa tu o dwóch kategoriach diagnostycznych jakimi są „picie ryzykowne” i „picie szkodliwe”.

 

NASZA PROPOZYCJA:

 

1. O czym powinieneś wiedzieć podejmując decyzję o rozmowie z terapeutą?

 

W przypadku picia ryzykownego i szkodliwego najczęściej nie jest potrzebna długoterminowa terapia! Jednak musisz być świadom tego, że picie ryzykowne a później szkodliwe są kolejnymi przystankami w drodze do uzależnienia.

 

2. Czego dowiesz się podczas konsultacji?

 

Cykl trzech spotkań z terapeutą uzależnień pozwoli na ocenę modelu Twego picia oraz rozmiarów i szkód spowodowanych używaniem alkoholu.

 

3. Jakich propozycji możesz spodziewać się od specjalisty?

 

Po przeprowadzeniu diagnozy terapeuta zaproponuje Ci określoną formę pomocy: spotkania indywidualne lub psychoedukację grupową w celu zmiany sposobu spożywania alkoholu na bezpieczniejszy.

Osób pijących szkodliwie oraz ryzykownie jest cztery razy więcej niż uzależnionych!

 

 

Zespół terapeutyczny stanowią osoby, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach wymaganych przez standardy leczenia oraz poddają swoją pracę regularnej, cyklicznej superwizji.

 

Powrót do strony głównej