Strona główna » Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Leczenie refundowane w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TERAPII DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD:

 • środków psychoaktywnych,
 • alkoholu,
 • hazardu,
 • pracy,
 • Internetu

 

JAK WYGLĄDA TERAPIA?

Terapia odbywa się w ramach sesji grupowych i indywidualnych. Sesje grupowe odbywają się dwa lub trzy razy w tygodniu i trwają około 2- 3 godzin. W ramach oferty zachęcamy do uczestnictwa w grupach wsparcia oraz mityngach AA i AH.

W trakcie terapii poznasz swoją chorobę i jej skutki oraz rozpoczniesz naukę umiejętności ważnych dla życia w trzeźwości. Uczestniczyć będziesz w zajęciach przygotowujących Cię do radzenia sobie z nawrotami choroby oraz Treningu Zachowań Konstruktywnych.

 

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJESZ SIĘ PODEJMUJĄC TERAPIĘ?

 • do utrzymywania abstynencji,
 • do uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
 • do punktualności,
 • do zachowania dyskrecji.

 

DO CZEGO MASZ PRAWO PODEJMUJĄC TERAPIĘ?

 • do mówienia bez lęku przed oceną i krytyką o sobie i swoich problemach,
 • do szczerości w wypowiadaniu swoich odczuć i myśli,
 • do popełniania i naprawiania swoich błędów.

Nie każde spożycie alkoholu oznacza uzależnienie, istnieją stany pośrednie pomiędzy piciem towarzyskim a chorobą, które mogą a nie muszą doprowadzić do uzależnienia. Mowa tu o dwóch kategoriach diagnostycznych jakimi są „picie ryzykowne” i „picie szkodliwe”.

 

NASZA PROPOZYCJA

1. O czym powinieneś wiedzieć podejmując decyzję o rozmowie z terapeutą?

W przypadku picia ryzykownego i szkodliwego najczęściej nie jest potrzebna długoterminowa terapia! Jednak musisz być świadom tego, że picie ryzykowne a później szkodliwe są kolejnymi przystankami w drodze do uzależnienia.

2. Czego dowiesz się podczas konsultacji?

Cykl trzech spotkań z terapeutą uzależnień pozwoli na ocenę modelu Twego picia oraz rozmiarów i szkód spowodowanych używaniem alkoholu.

3. Jakich propozycji możesz spodziewać się od specjalisty?

Po przeprowadzeniu diagnozy terapeuta zaproponuje Ci określoną formę pomocy: spotkania indywidualne lub psychoedukację grupową w celu zmiany sposobu spożywania alkoholu na bezpieczniejszy.

Osób pijących szkodliwie oraz ryzykownie jest cztery razy więcej niż uzależnionych!

Zespół terapeutyczny stanowią osoby, które systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestniczą w szkoleniach wymaganych przez standardy leczenia oraz poddają swoją pracę regularnej, cyklicznej superwizji.

Call Now Button